Wie gelooft er dat iets niet zomaar op je pad komt, maar dat alles voorbestemd is?

Ik ben niet zo gelovig en ook hierin geloof ik niet maar het lijkt er nu toch verdacht veel op. Tijdens onze reis naar Afrika (lees hier het verslag) besloot ik dat het na terugkomst in Nederland tijd was voor een nieuwe (zakelijke) koers. Ik mistte de samenwerking met collega’s en de mogelijkheden om mijn ambities verder waar te maken.

Niet lang nadat wij terug waren gekomen uit Afrika raakte ik in gesprek met Martin en Ben van Devoon, een van de leveranciers van software aan notariskantoren. Ik kende Martin en Ben al van eerdere ontmoetingen maar dit gesprek kwam, zo bleek, op het juiste moment voor beide partijen. Een samenwerking was geboren.

Vraag de Notaris
Na mijn notariële carrière als kandidaat notaris heb ik in de afgelopen jaren met heel veel plezier mijn twee specialismes (marketing en notarieel recht) ingezet om notariskantoren en het notariaat te helpen bij het omgaan met en inspelen op veranderende marktomstandigheden en klant(behoefte).

Dit heb ik met name gedaan door het ontwikkelen en in de markt zetten van Vraagdenotaris.nl; hét platform wat consument en notaris online bij elkaar brengt. Gestart omdat ik zag dat er bij consumenten een grote behoefte was (en is) aan laagdrempelige en begrijpelijke notariële informatie.

Nu, bijna 3 jaar na lancering, is de missie geslaagd. 15.000 consumenten bezoeken maandelijks de site, vinden er bruikbare informatie en zoeken het contact met notariskantoren. De (online) drempel tot de notaris is verlaagd. Er staat een schat aan begrijpelijke informatie op het platform en het biedt consumenten een uitstekende online toegang tot notariskantoren. Het doel is bereikt en het zou goed zijn als het platform wordt doorontwikkeld door of in samenwerking met een grote partij en als alle notariskantoren de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van het platform.

Devoon
Het wordt, zo constateerde ik tijdens onze Afrika reis, tijd om op een andere manier notariskantoren verder te helpen. En toen kwam het contact met Martin en Ben van Devoon ineens op mijn pad. Wat volgde was een mooi gesprek over onze visies op het notariaat, op de toekomst en onze ambities daarin. Er waren opvallend veel raakvlakken en genoeg aanknopingspunten om elkaar daarin te kunnen versterken.

Mogelijkheden
In mijn ogen moet een softwaresysteem het de klant , in dit geval de notaris, zo makkelijk mogelijk maken. Niets dubbel doen als dat niet hoeft. Processen zo optimaal mogelijk inrichten. Alles zoveel mogelijk automatiseren en digitaliseren. Want hoe makkelijker het is voor de notaris, hoe beter hij zijn klanten kan helpen. Uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat die notaris zo min mogelijk tijd kwijt is aan handelingen/processen waardoor hij of zij meer tijd heeft voor het echt leuke werk, namelijk juridisch inhoudelijk bezig zijn en die klant zo goed mogelijk adviseren.

En die (potentiële) mogelijkheden heeft het systeem van Devoon. Het is een gebruiksvriendelijk systeem waarin inmiddels al veel is geautomatiseerd. De basis is daarmee stevig en biedt naar mijn mening genoeg mogelijkheden om notarissen optimaal te ondersteunen bij de verdere digitalisering.

Lexxyn
Een belangrijke schakel hierin is denk ik de Lexxyn Groep. Dit is een groep van samenwerkende bedrijven waar Devoon onderdeel van uitmaakt. Samen leveren ze alle denkbare ICT diensten die notariskantoren nu en in de toekomst nodig hebben. Van spraakherkenning tot clouddiensten en van papierloos werken tot je werkplek overal beschikbaar hebben.

Innovatie en vernieuwing
Deze bundeling van krachten is in mijn ogen essentieel om notariskantoren optimaal te kunnen helpen en ze toekomstbestendig te maken. De branche ontwikkelt zich stormachtig en zal, door de toenemende digitalisering en legal tech, de komende jaren drastisch gaan veranderen. Het is zaak om hierop te anticiperen en ervoor te zorgen dat je klaar bent voor deze veranderingen.

Ik ben er van overtuigd dat Devoon en de Lexxyn Groep het in zich hebben om kantoren hier op een goede manier bij te helpen. Ik ben blij dat Devoon en ik op dat vlak kunnen samenwerken en dat ik hier mijn steentje aan bij mag en kan dragen. Op naar een succesvolle samenwerking 🙂

Nieuwe koers